Managementul service-ului în Q5 ERP

Comenzi de service plătit, garanții, mentenanțe, centralizatoare , integrare nativă Qubiservice

Cum funcționează ?

În comanda de service din Q5 ERP puteți înregistra informații despre activitățile de manoperă, materialele și alte costuri pe care le presupune intervenția de service. Definiți nomenclatorul de activități apoi introduceți orele lucrate,  materialele aflate în gestiunea tehnicianului care au fost folosite în lucrare, adăugați costurile aferente deplasării. Toate aceste elemente pot fi facturabile sau pot rămâne doar înregistrate ca și costuri. Astfel, Q5 ERP oferă toată flexibilitatea de care aveți nevoie pentru a opera garanții, mentenanțe sau intervenții de service plătit. Sau orice combinație între ele.

Active rulante in Q5 ERP

Activele rulante în comanda de service

În cuprinsul comenzii de service, activul rulant reprezintă obiectul interventiei  , adică exact  echipamentul la care se efectuează lucrarea de service.  Q5 ERP gestionează întreg scenariul în care un echipament este achiziționat, apoi vândut către un client, urmând ca ulterior vânzării să primească  activități de mentenanță  , service în garanție sau post garanție.

Abordarea orientată pe obiectul de service ( activul rulant ) va permite afișarea istoricului de service, a operațiunilor desfășurate asupra acestuia, a subcomponentelor care au avut nevoie de reparații, a perioadei de garanție, etc.

Mentenanțe checklist in Q5 ERP

Mentenanțe de tip checklist programate în viitor

Dacă aveți activități de verificare presupunând o simplă bifă (activitate efectuată sau nu), Q5 ERP este gata sa vă rezolve această necesitate prin simpla activare a unei functionalități. Nu mai este nevoie să accesați conținutul comenzii, fereastra în care apar activitățile spre a fi marcate se va deschide direct din meniul principal.

În plus

Q5 ERP și Qubiservice automatizează complet activitatea de service mobil

Q5 ERP - QUBISERVICE

Pentru companiile care au în portofoliu activități de service la sediul clienților sau mai multe puncte de lucru, produsele complementare Q5 ERP și Qubiservice oferă acoperirea integrală a fluxurilor de lucru.

Qubiservice este un portal accesibil de pe dispozitive mobile, prin intermediul căruia tehnicienii pot primi , completa și expedia rapoarte de service în format electronic, introducând informații despre specificul intervenției (ore lucrate, materiale, descrieri , inclusiv fotografii din locație). În plus, Qubiservice oferă un instrument de control atât managerilor prin rapoarte exacte pe diverse categorii de date, cât și clienților finali, oferind posibilitatea acestora de a a consulta istoricul service-ului printr acces tip webcare.

În continuare, Q5 ERP preia raportul de service din Qubiservice și îl transformă în comandă de service. La acest nivel, comanda se procesează, producând efecte în descărcarea gestiunilor de materiale, în costuri de manoperă, în setarea preturilor în funcție de client, până la emiterea facturii către aceștia.

Integrarea celor doua sisteme înseamnă schimb de informații in ambele sensuri. Tehnicienii de service au acces la stocul de materiale în timp real, cuantumul orelor lucrate este mereu disponibil în sistemul integrat, nomenclatoarele de clienți, locații, activități și materiale sunt unificate.

Funcționalități

 • Seturi de date tehnicieni, locații client, mașini și obiecte de service
 • Comenzi de service de diferite tipuri: Service plătit, Garanții, Mentenanțe, Punere în funcțiune, etc.
 • Evidența materialelor, activităților de manoperă și a altor costuri în comanda de service
 • Descărcări stocuri pe baza comenzilor de service
 • Facturarea comenzilor de service
 • Integrare nativă cu portalul de service Qubiservice
 • Centralizatoare manoperă tehnicieni
 • Normare activitate și evidențiere status
 • Raport marjă comenzi de service
 • Integrare cu modulul de contracte pentru preluarea tarifelor de service în funcție de intervale orare
 • Consolidarea comenzilor de service pe factură
 • Tipărire documente: procese verbale, centralizatoare, etc