Managementul producției în Q5 ERP

Comenzi de producție, șabloane de producție ( rețetare ) , planificarea producției și a materiilor prime

Cum funcționează ?

Producție de serie sau atelier creativ, Q5 ERP va ști sa fie adaptabil nevoilor companiei prin crearea de produse finite din necesarul care vine din zona de vânzări , prin multiplicarea  șabloanelor sau prin compunerea manuală a  comenzii de producție. 

Comenzile de producție se pot regăsi în statusul planificat, lansat, amânat sau închis și au în componență secțiuni de produse finite, materii prime și consumabile, operațiuni și produse reziduale. 

 

Necesarul de producție in Q5 ERP

Atât în calculul necesarului de produse finite cât și în cel aferent materiilor prime, sistemul integrat va ține cont de stocurile disponibile pentru a propune spre producție  cantitatea optimă.
 
Mai mult decât atât, funcția inteligentă de trasabilitate a produselor finite va putea să facă transferul acestora în depozitele în care s-au înregistrat comenzile de vânzare în baza cărora s-a generat necesarul de producție.

Managementul aprovizionării materiilor prime - MRP

Înainte de lansarea în producție a comenzilor,  Q5 ERP  se asigură că există stoc suficient de materii prime pentru realizarea produselor finite. Procedura de verificare constă în centralizarea materiilor prime de pe comenzile care urmează a fi lansate, verificarea stocurilor disponibile și crearea automată a necesarului de aprovizionare în cazul componentelor care lipsesc. 

Comenzile care nu pot fi lansate din cauza lipsei materiilor prime sunt mutate într-o zona de așteptare, starea aprovizionării acestora fiind urmărită constant prin monitorizarea calendarului de livrare a comenzilor de achiziție. Când necesarul de materii prime lipsă este acoperit, comenzile se pot relansa în producție.

Comenzile de producție șablon

Q5 ERP folosește comenzile de producție șablon în locul clasicelor rețetare (bill of materials) . O comandă șablon poate reprezenta un produs finit și aceasta se poate multiplica în cantitatea pe care doriți să o lansați în fabricație. Puteți pleca de la un șablon, il puteți supune ajustărilor adăugând materiale sau operațiuni, iar rezultatul să îl salvați ca un nou șablon. 

Q5 ERP este un sistem integrat versatil, putând fi adaptat cu ușurință la diversele scenarii de producție.

Funcționalități

 • Comandă de producție cu introducere produse finite, materii prime și consumabile, operațiuni, produse reziduale
 • Statusuri comenzi producție: planificată, lansată, amânată, finalizată
 • Șabloane producție - rețetare, cu posibilitatea de multiplicare
 • Necesar producție produse finite din comenzile de vânzare sau din stocuri minime cu generare automată a comenzilor de producție
 • Verificarea stocurilor de materii prime și consumabile înaintea lansării în producție
 • Trasabilitatea produselor finite în comenzile de vânzare
 • Import rețetare multiple
 • Planificarea condiționată a unui lanț de producție prin comenzi de producție dependente de altele predecesoare
 • Marcare control de calitate și refacere comenzi de producție
 • Calcularea costurilor indirecte, fixe (energie, apa, etc) prin distribuirea facturilor pe comenzile de producție
 • Decalarea automată a comenzilor dintr-un lanț de producție
 • Vizualizare stare lanț de producție cu diagrama Gantt
 • Avertizări la comanda de producție în cazul lipsei stocului de materii prime
 • Previzualizarea notelor contabile înainte de generare cu posibilitatea modificării în situații excepționale
 • Generare comenzi de producție din comenzi de vânzare
 • Refacerea unei comenzi cu produse refuzate, evidențierea materialelor neconsumate, generarea unei noi comenzi de producție
 • Asocierea comenzilor de cumpărare cu comenzile de producție pentru stabilirea datei de lansare în producție

GDPR

 • Acord de confidentialitate
 • Setari cookie

Acord de confidentialitate

Accesând acest website , vă exprimați acordul asupra politicii noastre de confidențialitate. Înainte de a accepta termenii , va rugăm sa consultați acestă pagină.   

Setari cookie

Accept cookie-uri