Funcționalități Q5 ERP | Vânzări, Achiziții, Producție, Proiecte, Service

Regăsiți mai jos lista sintetică a funcționalităților oferite de sistemul nostru integrat. Puteti afla mai multe detalii vizitând pagina fiecărui modul în parte. 

Caracteristici generale

 • Dezvoltat in tehnologie web, accesibil prin orice browser
 • Interfata moderna, ergonomica, adaptabila la orice rezolutie ( desktop. laptop, tableta, telefon )
 • Acces in sistem pe baza de profile setate la nivel de grup de utilizatori
 • Sistem de plati si calcul cu pana la cinci monede straine configurabile cu preluarea automata a cursului de schimb
 • Adaptabil la diverse cerinte de particularizare specifice afacerilor beneficiarilor
 • Export nativ al datelor tabelare in Excel, CSV, PDF, Clipboard fiind permisa selectia campurilor .
 • Panou de control cu diversi indicatori : sold casă și bancă, total achiziții și vânzări, total facturi neîncasate, etc
 • Manager documente integrat, posibilitatea încărcării pe server al facturilor de furnizor, fișierelor din proiecte, etc
 • Profile personalizate pentru fiecare utilizator
 • Personalizare alerte pe email și în aplicație la nivel de profil sau de utilizator
 • Agendă evenimente cu posibilitate de adăugare evenimente noi
 • Personalizare evenimente la nivel de profil sau de utilizator
 • Utilitare sistem: verificare note contabile și corelații contabile, verificare rezervări, integritate stocuri, verificare liste inventar
 • Culoare interfață și limbă interfață la nivel de utilizator

Managementul vânzărilor

mai multe detalii
 • Preluarea automată date clienți de pe site-ul ANAF, verificarea periodică a bonității (calitate plătitor TVA, TVA la încasare, etc.)
 • Comenzi de vânzare (Oferta , Comanda, Comanda retur) cu status variabil
 • Consolidare comenzi vânzare
 • Preluare automată a prețurilor de vânzare din listele de prețuri multimonedă atribuite clienților
 • Facturare clienți cu descărcarea concomitentă a stocurilor
 • Facturare recurentă
 • Matrice de discount aplicabilă pe liste de prețuri și intervale de timp
 • Livrări din stoc pe baza comenzilor de vânzare
 • Evidența livrărilor parțiale pe fiecare comandă
 • Evidența încasărilor complete sau parțiale pentru fiecare factura de client
 • Note contabile automate pentru facturare, descărcare de gestiune, încasare, stornare, etc
 • Previzualizarea notelor contabile înainte de generare cu posibilitatea modificării în situații excepționale
 • Expedierea ofertelor, comenzilor și a facturilor prin e-mail, direct din sistem
 • Tipărire documente în format fizic sau PDF: comenzi, oferte, facturi, avize de expediție, etc
 • Facturarea electronică
 • Facturare directă (descărcarea gestiunii se face la momentul facturării sau adăugarea în factură a ieșirilor anterioare)
 • Vânzări în moneda locală sau străină, reglare diferență de curs
 • Interfață POS (vânzare + încasare + descărcare gestiune + emitere bon fiscal) - integrare cu casa de marcat.
 • Limita de creditare pentru clienți
 • Suport pentru TVA diferențiat pe clase de produse
 • Copiere conținut între comenzi
 • Dispoziții de livrare
 • Calendarul livrărilor
 • Autofactura pentru avansuri achitate sau recepții fără factură
 • Facturi proforma cu transformarea automată în facturi fiscale
 • Export facturi in format xml DocProcess

Managementul achizițiilor

mai multe detalii
 • Preluarea automată date furnizori de pe site-ul ANAF, verificarea periodică a bonității (calitate plătitor TVA, TVA la încasare, etc.)
 • Comenzi de cumpărare, consolidare comenzi cumpărare
 • Recepții pe baza comenzilor de cumpărare
 • Evidența recepțiilor parțiale pe fiecare comanda
 • Posibilitatea generării de etichete coduri bare la recepție
 • Înregistrare facturi furnizori cu înregistrarea concomitentă a recepțiilor
 • Preluarea automată a prețului de cumpărare cu posibilitatea actualizării acestuia în funcție de ultima recepție
 • Evidența plăților complete sau parțiale pentru fiecare factură de furnizor
 • Previzualizarea notelor contabile înainte de generare cu posibilitatea modificării în cazul excepțiilor
 • Verificarea periodică a situației furnizorului pe site-ul ANAF
 • Tipărire documente: comenzi, NIR, etc
 • Rapoarte și statistici cumpărări : Top 20 furnizori, Furnizori neplătiți , Evoluție preț cumpărare articole, etc
 • Aprovizionare directă (recepția se face concomitent cu înregistrarea facturii de la furnizor)
 • Copiere conținut între comenzi
 • Raport modificare prețuri de achiziție
 • Import liste prețuri furnizori cu trepte de adaos și actualizarea prețurilor de vânzare
 • Facturi furnizor cu recepție ulterioară
 • Calendarul recepțiilor
 • Sabloane facturi furnizori
 • Facturi proforma cu transformarea automată în facturi fiscale
 • Import facturi in sold

Gestiunea stocurilor

mai multe detalii
 • Nomenclatoare articole
 • Nomenclatoare depozite
 • Metode de evaluare: FIFO, LIFO, lot selectat
 • Grupe de produs
 • Nivel de reaprovizionare (stoc minim) pentru fiecare produs
 • Posibilitate de setare produse alternative
 • Intrări și ieșiri în stoc pe baza comenzilor existente în sistem
 • Intrări și ieșiri directe (independente) cu posibilitatea scanării coduri de bare
 • Transferuri stoc cu posibilitatea scanării codurilor de bare
 • Propuneri de aprovizionare în funcție de vânzările preconizate, stocuri minime, pe furnizori tradiționali sau alternativi, în funcție de preț sau termene livrare
 • Raport modificare prețuri de achizitie
 • Dată expirare pe loturi
 • Kituri: formare kituri dinamice, asamblare kit cu generare automată a consumurilor și recepția kitului
 • Dată expirare lot
 • Reglari inventar (valoric si cantitativ) la nivel de tranzacții de stoc, depozite, conturi contabile
 • Transformări dintr-un articol în unul sau mai multe articole

Managementul producției

mai multe detalii
 • Comanda de producție cu introducere produse finite, materii prime și consumabile, operațiuni, produse reziduale
 • Statusuri comenzi producție : planificată, lansată, finalizată
 • Șabloane producție - rețetare, cu posibilitate multiplicare
 • Necesar producție produse finite din comenzile de vânzare sau din stocuri minime cu generare automată a comenzilor de producție
 • Verificarea stocurilor de materii prime și consumabile înaintea lansării în producție
 • Trasabilitatea produselor finite în comenzile de vânzare
 • Import retetare multiple
 • Planificarea condiționată a unui lanț de producție prin comenzi de producție dependente de altele predecesoare
 • Marcare control de calitate și refacere comenzi de producție
 • Calcularea costurilor indirecte, fixe (energie, apa, etc) prin distribuirea facturilor pe comenzile de producție
 • Decalarea automată a comenzilor dintr-un lanț de producție
 • Vizualizare stare lanț de producție cu diagrama Gantt
 • Avertizări la comanda de producție în cazul lipsei stocului de materii prime
 • Generare comenzi de producție din comenzi de vânzare
 • Refacerea unei comenzi cu produse refuzate, evidențierea materialelor neconsumate, generarea unei noi comenzi de producție
 • Asocierea comenzilor de cumpărare cu comenzile de producție pentru stabilirea datei de lansare în producție
 • Lansare producție zilnică

Managementul service-ului

mai multe detalii
 • Seturi de date tehnicieni, locații client, mașini și obiecte de service
 • Comenzi de service de diferite tipuri : Service plătit, Garanții, Mentenanțe, Punere în funcțiune, etc.
 • Evidenta materialelor, activităților de manopera și a altor costuri în comanda de service
 • Descărcări stocuri pe baza comenzilor de service
 • Facturarea comenzilor de service
 • Integrare nativă cu portalul de service Qubiservice
 • Centralizatoare manoperă tehnicieni
 • Normare activitate și evidențiere status
 • Raport marja comenzi de service
 • Urmărirea istoricului de service
 • Activități de tip check list Integrare nativă cu extensia de service auto QS Drive
 • Urmărirea istoricului de service
 • Oferta service
 • Generarea automată a tichetelor de mentenanta la datele prevăzute în contracte
 • Centralizatoare pentru clienți
 • Centralizatoare pentru subcontractori
 • Alocare activități pentru calcul automat

Managementul proiectelor

mai multe detalii
 • Evidențiere în secțiunea calendar a disponibilității fiecărui membru de echipă
 • Suport pentru proiecte cu activități multiple având predecesori și succesori
 • Echipe de lucru distincte pentru fiecare activitate
 • Integrat cu modulele existente (comenzi, stocuri, financiar, contabilitate, salarizare, etc)
 • Urmarirea stadiului proiectelor în diagrama Gantt
 • Posibilitatea copierii de activități din alt proiect
 • Plan de facturare
 • Vizualizare încărcare participanți în alte proiecte
 • Evidențiere zile libere, sărbători legale și calcul automat al zilelor lucrătoare pentru fiecare activitate din proiect
 • Istoric de lucru pt. fiecare proiect, incluzând fișiere atașate
 • Manager de fișiere integrat pentru fiecare proiect
 • Mesagerie între participanții la un proiect
 • Notificări în zona de alerte (dublate de e-mail-uri) pentru o serie de evenimente
 • Evidenta costurilor si a veniturilor suplimentare pe subproiecte
 • Evidenta marja estimata si realizata per proiect si subproiect
 • Salvarea succesiva a costurilor estimate
 • Evolutie costuri proiect

Contabilitate

mai multe detalii
 • Plan conturi complet editabil , Jurnale multiple
 • Dimensiuni contabile (centru de cost , angajat, client, comandă , proiect, etc)
 • Autogenerare elemente dimensiuni contabile
 • Note contabile automate, predefinite, pentru tranzacții de stoc (intrări, ieșiri, transferuri) și cele financiare (facturi furnizori și clienți, încasări , plăți, amortizări, salarii), cu previzualizare și posibilitate modificare
 • Note contabile manuale cu posibilitatea salvării de șabloane
 • Imobilizări : amortizare liniară, degresivă, accelerată. Calcul automat în baza planului de amortizare. Fișa mijlocului fix.
 • Deconturi cheltuieli
 • Balanța de verificare și fișa de cont
 • Bugete multiple la nivel de conturi și dimensiuni contabile, preluarea bugetului din anul precedent
 • Raport P & L - profit si pierdere, Cash flow
 • Diferente automate curs valutar
 • Prelucrare automata a extraselor de cont prin importul fisierului in format tabelar.
 • Declaratii vamale de import
 • Declaratii fiscale : D300, D390, D394
 • D406 ( SAF-T)
 • E- factura. Expediere e-factura pe serverele ANAF direct din sistem
 • Calculul salarial de la salariul net negociat sau de la salariul brut conform legislației în vigoare
 • Generare automată a declarațiilor conform ultimelor norme legale (112, 205)
 • Calculul automat al tuturor tipurilor de concediu
 • Calcul timp lucrat și perioade de indisponibilizare
 • Posibilitatea de a gestiona elementele salariale pe centre de cost și raportări ale cheltuielilor salariale pe centre de cost
 • Pontaj cu preluarea orelor lucrate în comenzile de service și introducerea orelor din producție, proiecte
 • Planificare concedii de odihnă
 • Opțiune de trimitere a fluturașilor de salariu pe email
 • Generare state de plata
 • Gestionare tichete de masă și tichete cadou
 • Introducere avansuri (sumă fixă, procentual din brut sau procentual din net)
 • Calcul automat deduceri și contribuții
 • Facilități pentru construcții
 • Șabloane contracte personalizate cu generarea automată a acestora în format Word
 • Definirea perioadelor de lucru (zi, noapte, weekend) și a tarifelor de service aferente în funcție de client
 • Acte adiționale la contracte
 • Conectarea cu modulele financiare prin preluarea din contracte a condițiilor si eșalonărilor de plată, termene de plată și de livrare , alte informații relevate
 • Preluarea articolelor din contacte în comenzile de vânzare

Managementul contactelor - CRM

mai multe detalii
 • Managementul persoanelor de contact
 • Managementul oportunitatilor
 • Managementul activitatilor atribuite persoanelor de contact
 • Calendar pentru vizualizarea activitatilor
 • Istoricul activitatilor pe fiecare persoana de contact

Active rulante

 • Definirea obiectelor de service , utilajelor și a altor articole ca active rulante
 • Etichetare proprie a activelor rulante și asocierea cu seriile furnizorilor
 • Calendar utilizare active rulante
 • Asocierea consumabilelor la fiecare activ rulant vândut
 • Atribute variabile pentru fiecare categorie de activ rulant ( autovehicule, utilaje, compresoare, etc )
 • Gruparea activelor rulante pe instalatii
 • Diagrama instalatiei
 • Atribuire serii furnizor la recepția activelor rulante
 • Posibilitate alegere serie activ rulant la ieșirea din stoc

Parc auto si utilaje

mai multe detalii
 • Mijloace de transport cu date despre masina, inmatriculare
 • Evidenta asigurari cu alerte
 • Evidenta kilometri de bord
 • Grafic km parcursi pe luni
 • Raport km parcursi comparativ cu km service si calcul consum combustibil

Extensie comert electronic

mai multe detalii
 • Magazin online integrat nativ cu sistemul ERP
 • Comenzi de vanzare cu afisarea disponibilitatii in stoc a reperelor
 • Facturare din comanda
 • Generare AWB direct din ERP ( Fan Courier )
 • Plati online Mobilpay
 • Sistem rating al produselor cu confirmarea achizitei la recenzie
Lista de mai sus este actualizată  periodic. Pentru a afla ultimele funcționalități adăugate în sistem , vă rugăm să consultați pagina

GDPR

 • Acord de confidentialitate
 • Setari cookie

Acord de confidentialitate

Accesând acest website , vă exprimați acordul asupra politicii noastre de confidențialitate. Înainte de a accepta termenii , va rugăm sa consultați acestă pagină.   

Setari cookie

Accept cookie-uri