Q5 ERP Contabilitate

Q5 ERP Management Proiecte Gantt

Functionalitati

  • Plan conturi complet editabil , Jurnale multiple
  • Dimensiuni contabile ( centru de cost , angajat, client, comandă , proiect, etc )
  • Autogenerare elemente dimensiuni contabile
  • Note contabile automate, predefinite, pentru tranzacții de stoc ( intrări, ieșiri, transferuri ) și cele financiare ( facturi furnizori și clienți, încasări , plați, amortizări, salarii ), cu previzualizare și posibilitate modificare
  • Note contabile manuale cu posibilitatea salvării de șabloane
  • Imobilizări : amortizare liniară, degresivă, accelerată. Calcul automat în baza planului de amortizare. Fișa mijlocului fix.
  • Deconturi cheltuieli
  • Balanța de verificare și fișa de cont
  • Social Media